Mini-facturatie

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding >

Mini-facturatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sommige gebruikers hebben geen nood aan de normale functionaliteit van het pakket. Ze gebruiken nagenoeg uitsluitend de boekhouding, maar willen ook facturen maken. Deze laatste zijn meestal uitermate beperkt in detail, en weinig in hoeveelheid. Daarvoor bestaat de module 'mini-facturatie'. Als verlengstuk van de boekhouding laat het toe, zonder de investering in het 'basis commerciële pakket' te moeten doen, toch de facturen te maken met DBFACTw.  Voor een uitleg over het gebruik van deze module, wordt daarom verwezen naar de basishandleiding.  Uitgebreidere functionaliteit zoals stockbeheer of artikelfiches zijn echter niet beschikbaar.