Merkenwerklijst

Navigation:  Filebeheer > Artikel bestanden >

Merkenwerklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zoals je weet kan je via dit menupunt een overzicht opvragen van alle merken die zijn gedefinieerd in DBFACTw. Het aanmaken kan ook via deze werklijst.

 

 

 

 

Nieuw

Via deze button kan je een nieuw merk aanmaken.

Opvragen

Vraag de gegevens van de geselecteerde regel op.

Wijzig

Wijzig de geselecteerde regel.

Verwijderden

Verwijdert onmiddelijk de geselecteerde regel of pas na bevestiging (in te stellen via de rechtermuisbutton). U kunt meerdere merken tegelijkertijd markeren, om die collectief te verwijderen. Indien een merk nog in gebruik is (op de artikelfiche, bij een toestel (unit), bij het artikelboek, eventueel ook prijscatalogi etc., kunt u het merk niét verwijderen.

Markeren

Standaard werklijstgedrag

Samenvoegen

Voeg de geselecteerde merken samen: u had een merk 'Hewlett Packard', en iemand anders hadl ook 'HP' aangemaakt als merk, terwijl het eigenlijk over hetzelfde merk gaat. Indien u wenst 'HP' over te houden, markeert u eerst 'Hewlett Packard', daarna markeert u 'HP', en u zorgt ervoor dat de gele balk op het merk 'HP' blijft staan. Daarna klikt u de knop 'samenvoegen', en alles van Hewlett Packard gaat over naar HP. Het 'oude' merk (In dit geval Hewlett Packard dus) zal automatisch verwijderd worden.

Zoeken

Zoek naar een bepaald merk. Springt daarvoor automatisch naar de drop-down box bovenaan de lijst.

Artikelen

Geef de artikelen weer die tot een aangeduid merk behoren.

Afdrukken

Druk een lijst af van alle gedefineerde merken of van enkel de gemarkeerde.

Sluiten

Standaard werkgedrag

 

Protip

Bij het verwijderen van een merk, zal telkens gecontroleerd worden of het merk nergens in gebruik is. Indien het merk ergens in het systeem wel nog in gebruik is (bv. op een unit, of op een artikel), dan kunt u het merk niét uitvegen. In dat geval kunt u het merk eventueel wel op non actief zetten door het vinkje bij 'zichtbaar' uit te zetten.