Memo

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche >

Memo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt per artikel een memo instellen om bvb op een snelle manier extra informatie mee te geven.