Meesturen van aan artikel gekoppelde bijlagen

Navigation:  Basis > De Documenten >

Meesturen van aan artikel gekoppelde bijlagen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In bepaalde documenten heb je bij het afsluiten ervan nu ook de mogelijkheid om eventuele bijlagen die gekoppeld zijn aan de artikelen gebruikt in het specifieke document deze af te drukken.

 
Op het afsluitscherm van het document verschijnt dan de optie ‘Afdrukken artikel bijlagen’. Als deze wordt aangevinkt wordt er nagegaan of de op het document aanwezige artikelen bijlagen hebben.

 

 

Na het eventuele afdrukken van uw document wordt vervolgens de Bijlagenwerklijst geopend voor de artikelen die aanwezig zijn op uw document.

 

 

U kan dan door gebruik te maken van de selectie-toets en vervolgens de button <Overnemen> de bijlagen laten afdrukken op de door u gedefinieerde printer in de werkstation configuratie (Direct-Menu 25). Daar dient u op het tabblad Extra een printer in te geven bij de optie 'Printer extra af te drukken document(en).

 

 

De ondersteunde bestandstypes zijn doc, docx, xls, xlsx en pdf.

 

U kan deze optie activeren per documenttype en dit via helpkey 960353 t.e.m. 960356.