Meervoudige nummering

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Diverse bewerkingen >

Meervoudige nummering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Meervoudige nummering Diverse bewerkingen:

 

In DBFACT bestaat de mogelijkheid om met meerdere dagboeken te werken voor de diverse bewerkingen, elk met een eigen nummering die vooraf werd gedefinieerd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid de verschillende types bewerkingen op te groeperen.

 

Volgende stappen zijn te ondernemen om met meerdere (Diverse)journalen te werken:

 

Filebeheer (8) - Boekhoudingsbestanden (3) - Journaaldefinities (4)

 Klik op 'nieuw'

 Bij type documenten selecteer je 'diverse dagboeken'

 Bij code geef je een unieke code van maximaal 4 karakters aan het journaal. DBFACT gaat zich hierop baseren om de nummering op te volgen en de diverse te selecteren. Bvb        DIV1. Maak alle journalen die nodig of gewenst zijn aan.

 

Boekhouding (3) - Boekhoudperiodes (7) - Tabblad Journalen

 Geef voor elk nieuw journaal een unieke nummering 'van - tot - '. Let wel dat DBFACT voor elk journaal de gedefinieerde nummering zal volgen.

 Indien voor een journaal te weinig nummers werden voorzien en een ander journaal van hetzelfde type op de nummering aansluit, zal het onmogelijk        zijn de nummering uit te breiden. Vb : DV01 gaat van 000001 tot 000100, DV02 start met nummer 000101. Het zal onmogelijk zijn om in DV01 een bewerking 000101 te hebben (behalve als er in DV02 geen enkele bewerking is, de nummering wordt uitgeveegd en opnieuw gedefinieerd).

 

Veranderen Variabelen - Boekhouding - Div.Bew.

 Meerdere diverse journalen: AANVINKEN

 Default diverse journaal: journaal waaraan alle bestaande diversen moeten toegewezen worden. Let wel dat de nummering onaangeroerd blijft (zie hoger). Standaard wordt het        eerste journaal gekozen. Deze laatste bewerking schakelt het systeem definitief in.

 

Meerdere dagboeken worden expliciet door de wet toegelaten, zonder enige bepaling in welke gevallen dit aangewend kan worden en in welke gevallen niet. Meerdere dagboeken (en de bijhorende meervoudige nummering ervan) mogen dus perfect aangewend worden om een nummering per maand bij te houden of een nummering per exploitatiezetel. Een combinatie van beide is natuurlijk ook mogelijk :

KB1 van 29/12/1992, Hoofdstuk1, Art. 5, §1, 1. Deze vermeldt het volgende :

Art. 5. § 1. De (...) factuur en het in artikel 2 bedoeld stuk dienen te vermelden : <KB 2004-02-16/31, art. 4, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
1° (de datum waarop ze worden uitgereikt en een opeenvolgend nummer, volgens één of meer reeksen, dat deze stukken op eenduidige wijze identificeert, waaronder ze worden ingeschreven in het boek voor uitgaande facturen van de leverancier of de dienstverrichter;) <KB 2004-02-16/31, art. 4, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2004>

Een controleur kan daar dus onmogelijk over vallen.

 

Let wel op twee zaken :

- Maak niet onnodig veel dagboeken aan, dit maakt de zaken onnodig ingewikkeld.

- Maak geen dagboeken aan waar zeer weinig of geen documenten gaan gebruikt worden. Er wordt immers gesproken over "reeksen". Een reeks documenten met 1 nummer kan moeilijk nog beschouwd worden als 'reeks'.

 

Elk journaal kan ook op boeking worden beschermd.

Diverse bewerkingen kunnen tussentijds worden afgesloten om op een later tijdstip verder te werken aan de bewerking. Er moet een nieuwe grootboekrekening worden aangemaakt die het programma kan gebruiken om het tussensaldo op te boeken. Vervolgens moet u in Veranderen Variabelen instellen welke rekening er moet worden gebruikt (key 909007). Indien er nu een bewerking wordt afgesloten met een te boeken saldo zal het programma vragen of u het saldo op de wachtrekening wilt boeken. Indien u dit heeft gedaan kunt u op een later tijdstip de bewerking weer opvragen en het systeem zal de bestaande bewerking openen, via de knop lijst kunt u de vroegere boekingen bekijken, en het saldo zal automatisch op de eerste regel worden tegengeboekt.