Meerdere kasboeken

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Kasboek >

Meerdere kasboeken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Filebeheer (8) - Boekhoudingsbestanden (3) - Kasboek definities (5)

 

Om een nieuwe kasboekdefintie aan te maken, klikken op de button <Nieuw> en de gegevens van dit kasboek ingeven.

 

Code

Geef hier een unieke code van maximaal 4 karakters aan het kasboek, waarop DBFACT zich gaat baseren voor te nummeren. Bvb. KAS1 (alfanumerische vrije keuze).

Omschrijving

Geef hier de omschrijving van de bewerkingen die in het kasboek zullen opgenomen worden

Grootboekrekening

Geef hier op naar welke grootboekrekening de bewegingen van het kasjournaal moeten gecentraliseerd worden. Het is ten zeerste aangeraden per journaal een eigen grootboekrekening te nemen (voor controle op correspondentie). Deze rekening moet van de klasse 57* zijn.

Valuta

Vink dit veld aan indien dit journaal voor vreemde munten zal gebruikt worden.

Valutacode

Geef aan welke vreemde munt in het journaal gebruikt wordt. Maak zeker per type vreemde munt een apart journaal aan (i.v.m. de waardering).

 

Maak alle kasjournalen die nodig of gewenst zijn aan.

 

Veranderen variabelen - Boekhouding - Kas

 

Meerdere kasboeken : AANVINKEN

 

Default kasboek

Journaal waaraan alle bestaande kasmutaties moeten toegewezen worden. Standaard wordt het eerste journaal gekozen. Deze laatste bewerking schakelt het systeem definitief in