Meervoudige nummering

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Bestelbon klant >

Meervoudige nummering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Meervoudige nummering Bestelbon klant:

 

Volgende stappen zijn te ondernemen om met meervoudige nummering te werken:

 

Filebeheer (8) - Boekhoudingsbestanden (3) - Journaaldefinities (4)

 Klik op 'Nieuw'

 Bij type documenten selecteer je 'Bestelling'

 Bij code geef je een unieke code van maximaal 4 karakters aan het journaal. DBFACT gaat zich hierop baseren om de nummering op te volgen en de bestelbon te                        selecteren. Bvb BK01. Maak alle journalen die nodig of gewenst zijn aan.

 

Veranderen Variabelen - Documenten - Best.Kl.

 Meerdere journalen voor bestelbon klant: AANVINKEN

 Defaut journaal bestelbon klant: journaal waaraan alle bestaande bestelbonnen moeten toegewezen worden. Let wel dat de nummering onaangeroerd blijft (zie hoger).                Standaard wordt het eerste journaal gekozen. Deze laatste bewerking schakelt het systeem definitief in.

 

Boekhouding (3) - Boekhoudperiodes (7) - Tabblad Journalen

 Geef voor elk nieuw journaal een unieke nummering 'van - tot - '. Let wel dat DBFACT voor elk journaal de gedefinieerde nummering zal volgen.

 Indien voor een journaal te weinig nummers werden voorzien en een ander journaal van hetzelfde type op de nummering aansluit, zal het onmogelijk        zijn de nummering uit te        breiden. Vb : BK01 gaat van 000001 tot 000100, BK02 start met nummer 000101. Het zal onmogelijk zijn om in BK01 een bewerking 000101 te hebben (behalve als er in BK02 geen        enkele bewerking is, de nummering wordt uitgeveegd en opnieuw gedefinieerd).

 

Elk journaal kan toegewezen worden aan:

 - Een bepaald datumbereik, dit is echter enkel bruikbaar indien de journalen per maand worden ingedeeld.

 - Een divisie

 

Let wel op twee zaken :

- Maak niet onnodig veel nummeringen aan, dit maakt de zaken onnodig ingewikkeld.

- Maak geen dagboeken aan waar zeer weinig of geen documenten gaan gebruikt worden. Er wordt immers gesproken over "reeksen". Een reeks documenten met 1 nummer kan moeilijk nog beschouwd worden als 'reeks'.