Meerdere cadeaubonnen in bulk factureren

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Cadeaubon module >

Meerdere cadeaubonnen in bulk factureren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Doel

Vereenvoudigen van het toevoegen in bulk van meerdere cadeaubonnen op een factuur.

 
Werkwijze

In de factuur dient u eerst een cadeaubon in te geven/scannen.  Deze lijn wordt automatisch aangemaakt.

Selecteer de lijn en druk op <Enter> om de hoeveelheid aan te passen.  Wijzig de hoeveelheid met het totaal aantal cadeaubonnen.

 

Zodra u de hoeveelheid hebt ingegeven, krijgt u de cadeaubonnen-werklijst te zien.  Het totaal aantal cadeaubonnen werd automatisch gemarkeerd vanaf de eerste welke u zojuist als eerste ingegeven/gescand had.  De eerste cadeaubon krijgt automatisch de focus.

 

Dit laat u nog steeds toe om manueel de gewenste cadeaubonnen te markeren of via de knop "Markeren" -> "Markeren van ... tot ...", waarbij u met een intervalwaarde op de cadeaubon-id kan markeren.

 

Zodra u de gewenste lijnen geselecteerd hebt, en u op de knop "Sluiten" klikt, vraag het programma of de gemarkeerde lijnen dienen overgenomen te worden ( op de factuur), de lijnen niet ophalen of op de huidige werklijst te blijven ("Annuleren").

 

Bij overname van de lijnen, worden deze automatisch, 1 per 1, aan de factuur toegevoegd.  Op het einde krijgt u de boodschap dat alles correct gebeurd is.

 

Opmerkingen

-Sommige cadeaubonnen kunnen een voorgedefineerd bedrag bevatten.  Hierbij zijn er 2 gevallen mogelijk :

oDe eerste cadeaubon bevat geen voorgedefinieerd bedrag.  Hierdoor vraagt het systeem naar het bedrag van deze cadeaubon.  Alle cadeaubonnen dewelke geen waarde bevatten, krijgen vervolgens deze waarde.  Alle cadeaubonnen dewelke al een voorgedefineerde waarde bevatten, behouden deze voorgedefineerde waarde.

oDe eerste cadeaubon bevat wel een voorgedefineerd bedrag.  Hierdoor vraagt het systeem niet naar een bedrag.  Alle cadeaubonnen dewelke vervolgens geen waarde bevatten, zullen automatisch de waarde van deze eerste cadeaubon krijgen.  Alle cadeaubonnen dewelke een voorgedefineerde waarde bevatten, behouden deze voorgedefineerde waarde.

 

-Tijdens het tonen van de cadeaubonnen-werklijst zijn niet het totaal aantal gevraagde cadeaubonnen beschikbaar.  Het programma selecteert een maximum mogelijk aantal lijnen, vanaf de eerste ingegeven/gescande cadeaubon.  Indien er onvoldoende cadeaubonnen aanwezig zijn, krijgt u hiervan een waarschuwing.

 

-De keuze gebeurd op basis van de interval op de kolom cadeaubon-id van de werklijst.  De velden in de werklijst aanvaarden enkel numerieke waarden en de eerste waarde dient kleiner te zijn dan de tweede waarde.

 

-Bij het afsluiten van de werklijst en het overnemen van de gemarkeerde cadeaubonnen, controleert het systeem het aantal cadeaubonnen :

oIndien er meer cadeaubonnen gemarkeerd werden dan de hoeveelheid, blijft het systeem in deze werklijst om de selectie aan te passen.

oIndien het aantal geselecteerde cadeaubonnen kleiner is dan het ingegeven aantal in de hoeveelheid, verschijnt er een waarschuwing en krijgt de gebruiker de keuze om ofwel in deze werklijst te blijven en zijn keuze van cadeaubonnen aan te passen, ofwel met het minder aantal gekozen cadeaubonnen terug te keren naar de factuur waarin de hoeveelheid zal aangepast worden naar het aantal gekozen cadeaubonnen.

 

-Het systeem controleert dat men niet 2 x dezelfde lijn ingeeft/scant via een waarschuwingsvenster waarbij de reeds ingegeven/gescande cadeaubonnen vermeld worden.  Alsook of de originele cadeaubon verwijderd werd.

 

-Een cadeaubon kan op de volgende wijze verwijderd worden : Selecteer de originele cadeaubon.  Wijzig de hoeveelheid of zet ze op 1.  Demarkeer in de werklijst de originele cadeaubon en markeer het gewenste aantal andere cadeaubonnen.  Neem dit aantal gemarkeerde cadeaubonnen over.  Hierbij zal de originele cadeaubon verwijderd worden in de factuur.