Medewerkers

Navigation:  Starten met DBFACTw > DBFACTw opstarten > Inloggen in DBFACTw >

Medewerkers

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Binnen DBFACT maken we gebruik van het medewerkerssysteem om kenbaar te maken welke functie een medewerker heeft. We geven eerst een voorbeeld van de instellingen en vervolgens van de toepassingen.

 

Het aanmaken van medewerkers

 

Via direct-menu 1014 komen we in de medewerkers werklijst. (de werking van de werklijsten is uniform en beschreven in het hoofdstuk "Werklijsten")

 

 

Het scherm is opgesplitst in 2 delen : het 1ste gedeelte is het selectie gedeelte met vermelding van de gekozen selectie en de gedetailleerde lijst van medewerkers uit de selectie, het 2de gedeelte is het deel onder de grid en hier in bevinden zich de buttons.

 

Nieuw:

Hiermee wordt een nieuwe medewerker aangemaakt

Opvragen:

Door hier op te klikken wordt de geselecteerde medewerkersfiche in de grid geopend of opgevraagd. U kan de medewerkersfiche ook oproepen door te dubbeklklikken of te 'enteren' op de regel in de grid.

Wijzigen:

Langs deze weg kan een medewerkersfiche worden aangepast

Verwijderen:

Via deze button kunt medewerker(sfiche) verwijderen / inactief zetten

Markeren:

Gebruik deze button voor het (de)markeren van verschillende medewerkerfiches

Afdrukken:

Het afdrukken van de geselecteerde medewerkerfiches in de grid

Sluiten:

Deze optie spreekt voor zich

 

We gaan nu eerst eens via de button <Nieuw> een nieuwe medewerkersfiche aanmaken.

 

 

We zien hier een divers aantal in te vullen velden die we eens nader overlopen.

 

ID:

Dit is de intern automatisch toegekende ID door het systeem

Actief:

Hiermee wordt een medewerker in het systeem (in)actief gezet

Relatie:

Hier wordt de relatie gekoppeld door te verwijzen naar de juiste in het systeem aangemaakte relatie(fiche)

Snelzoektekst:

Hier wordt de in het systeem voor die relatie / medewerker gehanteerd snelzoektekst / inlog ID ingegeven

Gebruiker (optioneel):

hier kan een eventueel reeds bestaande gebruiker worden geselecteerd en gekoppeld aan de nieuwe medewerkersfiche.

Geslacht:

Deze optie spreekt voor zich

Geboortedatum:

Deze optie spreekt voor zich

Burgerlijke stand:

Deze optie spreekt voor zich

Aantal kinderen:

Deze optie spreekt voor zich

Nummer identiteitskaart:

Deze optie spreekt voor zich

Rijksregisternummer:

Deze optie spreekt voor zich

In dienst sinds:

Deze optie spreekt voor zich

Uit dienst sedert:

Deze optie spreekt voor zich

 

Indien de medewerker een helpdeskmedewerker is, kunnen volgende zaken worden ingevuld:

 

Verwittigen bij toewijzing case:

Hier wordt aangegeven dat een (helpdesk)medewerker mag worden verwittigd via e-mail dat aan hem/haar een case is toegewezen

E-mail bij verwittiging:

Hier wordt het e-mailadres ingegeven waarnaar de verwittiging van toewijzing mag worden gestuurd

E-mail BCC

Per medewerker kan één of meerdere e-mailadres(sen) in BCC ingegeven worden. Telkens deze medewerker in een helpdeskcase communiceert met de klant zal ook dit adres worden gehanteerd. (Zowel bij registratie als ook bij Afsluiten en Verwittgien)

 

Verder kunnen we onderaan de fiche een algemene opmerking meegeven en is het tevens mogelijk aan de medewerkersfiche een pasfoto te koppelen.

 

Vervolgens is het van belang aan de medewerker zijn/haar functies toe te kennen door het simpelweg aanvinken van de juiste functieomschrijving. Een standaard aantal in DBFACT gebruikte functies is reeds voor u aangemaakt. Moest u echter extra functies willen bijmaken, dan kunt u dit doen via de werklijst om functies te beheren in direct-menu 1015.

Hier wordt de optie geboden een omschrijving in de diverse talen toe te kennen net als het gekoppelde type.

 

 

Het gebruik van gedefinieerde medewerkers binnen DBFACT

 

Het systeem is op diverse plaatsen in het systeem mogelijk en verkleind de kans op foutief gekoppelde relaties. We geven u twee voorbeelden:

 

Voorbeeld 1

 

We openen de relatiefiche van een klant en wensen aan deze klant een vertegenwoordiger toe te kennen. Normaliter geeft u hier een (deel van de) naam van de vertegenwoordiger in en zal u een lijst worden getoond van de gevonden relaties. Om de ingave van vertegenwoordigers te vergemakkelijken kan rechts worden geklikt op het veld vertegenwoordiger en worden gekozen voor de optie Wijzigen bron zoeklijst.

Nu wordt een lijst van de in uw systeem beschikbare functies getoond, en hebt u de optie om te kiezen voor bijv. enkel Vertegenwoordiger.

Vanaf het moment dat u de werking van dit veld hebt ingesteld zal bij ingave in dit veld het zoeksysteem naar de toe te kennen vertegenwoordiger als volgt werken (afhankelijk van uw ingave):

 

- U drukt op F5

U krijgt een lijst van de medewerkers met de functie vertegenwoordiger zoals die bestaan in uw systeem

- Uw ingave is alfa-numeriek

Uw getoonde lijst met resultaten is gebasseerd op achtereenvolgens: Gevonden medewerker via snelzoektekst / Gevonden relatie / ..... (Medewerkers werklijst wordt getoond)

- Uw ingave is numeriek

Uw getoonde resultaat is het juiste relatienummer / de relatienaam

 

Wanneer er maar 1 resultaat wordt gevonden zal deze automatisch worden overgenomen.

 

Voorbeeld 2

 

Bij ingave van een servicerapport kunt u dit systeem toepassen op de velden "Ontvangen door" gekoppeld aan de functie "Ontvanger" en "Technieker" gekoppeld aan de functie "Technieker".