Matrix staffelkeuze in documenten

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix > Prijzen in documenten >

Matrix staffelkeuze in documenten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Staffels (prijzen afhankelijk van aantallen) is een belangrijk systeem bij prijzenberekeningssystemen. Bij DBFACTw heeft men daarin zelfs twee keuzemogelijkheden:

 

Staffels via verpakkingen: als men een verpakking definiëert (voor verkoop), dan wordt de staffel voorzien op het aantal PER verpakking (bv. verpakking van 6 stuks, dan kan men de aantallen verkopen volgens 6, 12, 18 etc. stuks).

Staffels via aantallen: bij definitie van de aantallen, wordt gebruik gemaakt van de 'vanaf' mogelijkheid. Een aantal van 1, 6 en 12 laat dan in principe alle aantallen toe, en de prijs geldt vanaf een bepaalde hoeveelheid.