Matrix regel werklijst

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix > Matrix regel >

Matrix regel werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via de matrix regel werklijst (Direct-Menu 1214), krijgt u een overzicht van alle regels. De meest logische volgorde hierbij is volgens regelgroep, en dan volgnummer.  U kunt door te klikken op de kolommen een andere volgorde hanteren.

 

Standaard worden alleen de actieve regels getoond, d.w;z. de regels die aangevinkt zijn als 'actief'.

 

Via de matrix regel selectie kunt u meer specifieke selecties uitvoeren.

 

Buttons

 

De buttons voorzien grotendeels de standaard functies van een werklijst.

 

 

 

Nieuw

Om een nieuwe button bij te maken, of om een bestaande regel te kopiëren en op basis van deze gegevens een nieuwe regel bij te maken

Opvragen

Met de button <Opvragen> kunt u de regel opvragen, of de lijst van waarden voor deze matrix zichtbaar maken.  Het gedrag van de button wijzigt u met rechtermuisklik

Wijzigen

Met de button <wijzigen> wijzigt u een regel, of kunt u een aantal regels globaal wijzigen.

Markeren

standaard gedrag

Verwijderen

Uitvegen van één of meerdere regels. er wordt telkens gechecked of een regel verwijderd kan worden.

Afdrukken

is standaard niet voorzien

Sluiten

 

 

Tip:

Gebruik de hoofding boven de selectie kolom, om de volledige lijst te exporteren naar excel.