Matrix prijsupdate

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix >

Matrix prijsupdate

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De matrix prijs update werklijst laat het toe om reeds bestaande items op een efficiënte wijze up te daten.

Deze werklijst kan u oproepen via menu 5.3.J. of direct menu 1218

 

 

 

Het doel van deze werklijst is "het onderhouden" van de prijzenmatrix.
DBFACTw laat het immers toe om via deze functionaliteit kortingen/prijzen/tarieven op een snelle, efficiënte manier aan te passen.
 
Zoals je ziet bestaat deze uit volgende kolommen:

 

Artikel

Artikelnummer

Artikelomschrijving

Omschrijving van het artikel

Tarief

Prijs die berekent wordt door de prijzen matrix

#Nieuwe prijs

Nieuwe prijs van het artikel.
Zoals in alle werklijsten in DBFACTw kan je bij iedere kollom met een "#" voor de kollomnaam de waarden rechtstreeks wijzigen.

Relatie

Relatie die volgens de matrices aan de voorwaarden voldoet om de "huidige prijs (volgens de matrix)" te krijgen

Artikel

Artikel waarvoor de relatie de korting/prijs krijgt

Huidige prijs

Winkel exclusief prijs van het artikel

 

 

Functionaliteit

 

Door het aanpassen van de kolom # Nieuwe kan je heel snel een aantal prijzen gaan wijzigen.

DBFACTw laat het namelijk toe dat je rechtstreeks in de werklijst waarden kan gaan ingeven.
Bijvoorbeeld:

 

 

De waarden in de kolom # Nieuwe kunnen we opslaan in de prijzenmatrix of onmiddellijk in de artikel fiche.

 

Opslaan in prijzenmatrix

Slaat de waarde in de kolom #Nieuwe op in de prijzenmatrix

Opslaan in artikel

Slaat de waarde in de kolom #Nieuwe op in de artikelfiche.

 

Een andere mogelijkheid is gebruik maken van de globaal wijzigen functie via de Button <Wijzigen/globaal wijzigen>
 

 

Je kan dus een aantal regels markeren en deze vervolgens aanpassen op volgende wijze:
 

Bedrag

Voor alle gemarkeerde regels geldt een bedrag/korting van .....

Geldig vanaf

Datum bereik die je aan de items kan toewijzen.

Bedrag x factor

Indien U een aantal regels wenst te wijzigen aan de hand van een factor dan kan dit via deze functionaliteit.
Het volstaat een factor in te vullen van bijvoorbeeld 1.15, DBFACTw zal vervolgens de winkel exclusief prijs vermenigvuldigen met deze factor. (kolom Huidige prijs * factor)