Matrix item selectie

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix > Matrix item > Matrix item werklijst >

Matrix item selectie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Wanneer we in de Matrix Item werklijst op de Button <Selectie> klikken komen we in onderstaand scherm:
 
Dit is een Dynamisch scherm:
Afhankelijk van de Regel Selectie zal DBFACTw meerdere selectie criteria ter beschikking stellen.
 

De selectie criteria zullen afhankelijk zijn van de instellingen in de Matrix Regel.

Wanneer je dus de selectie maakt op basis van de regel "Relatie Groep Korting" zal je geen selectie kunnen maken op artikel SOORT.

 

 

Regel

Hierin worden alle Matrix Regels opgenomen.

 

 

Wanneer we een andere Regel selecteren, dan zal je zien dat de selectie criteria zullen wijzigen: