Matrix item kandidaatwerklijst

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix > Matrix item > Matrix item werklijst > Matrix item import >

Matrix item kandidaatwerklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De bedoeling van deze werklijst is om op een snelle manier een aantal Matrix Items toe te voegen aan een regel die nog niet bestaan.
Je kan deze functionaliteit oproepen door in de Matrix Item Werklijst op de Button<Import / Niet bestaande items> te klikken.
 

 

DBFACTw zal vervolgens, aan de hand van de Matrix samenstelling bepalen welke combinaties nog niet zijn opgenomen als Matrix Item.

 

Een voorbeeld van deze functie kan je onder het topic Import niet bestaande items