Matrix item import

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix > Matrix item > Matrix item werklijst >

Matrix item import

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

DBFACTw laat het toe om een hele reeks Matrix Items in 1 handeling te importeren.

 

Deze functie kan u aanspreken via de Button <Import> in de Matrix Items werklijst:
 

 

 

 

Zoals je kan zien bestaan er meerdere mogelijkheden om Matrix Items te importeren:
 

Van Bestand

Laat toe om via een excel / DBF bestand een reeks Items te importeren

Van andere Matrix Regel

Deze functie zal als het ware de Items kopiëren uit een andere Regel
deze optie wordt in principe veel gebruikt wanneer je een de basis van een regel een andere regelgroep is.
Bijvoorbeeld: een extra kortings regel.

Niet bestaande Items

DBFACTw zal hier alle "Niet bestaande" items opnemen in deze werklijst
Een uitgebreide uitleg van deze functionaliteit kan je vinden in het hoofdstuk: Matrix Kandidaat Werklijst

Import Tarieven van artikelfiche

Deze functie is enkel actief wanneer in de Matrix Regel gedefiniëerd staat dat het type regel een TARIEF is.
Deze functie zal dan de prijzen uit de artikelfiche importeren in de Matrix Item werklijst als Tarief.

 

Protip

U kan nu ook op een snelle en efficiënte manier uw prijzen updaten zonder gebruik te maken van de Artikel Importwizard.
Stel dat u een excel bestand heeft ontvangen van uw leverancier met daarin de nieuwe prijzen voor reeds bestaande artikels, dan kan u deze via de Matrix Item werklijst importeren als tarieven.
 
Dit is geen verplichting, echter laat u dit wel toe om de geavanceerde toepassingen van de prijzenmatrix te benutten.

Een goed voorbeeld hier is dat je prijslijsten,die pas binnen een aanzienlijke tijd van kracht zijn, reeds op voorhand kan importeren.

 

Dit is uiteraard een groot voordeel!

 

Een voorbeeld van een import via bestand kan je vinden via deze link