Matrix item globaal wijzigen

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix > Matrix item > Matrix item werklijst >

Matrix item globaal wijzigen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ook in deze werklijst is het mogelijk om via globaal wijzigen een selectie van regels in 1 handeling te wijzigen.
 

 

 

Hier is het vooral belangrijk dat je een globaal een datum bereik kan toekennen aan een regel.
Denk dan maar aan toekomstige prijzen/promotieprijzen/....