Matrix en dimensies

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix > Matrix regel >

Matrix en dimensies

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een matrix wordt opgebouwd aan de hand van een aantal dimensies. Deze dimensie bevat de 'afhankelijke' variabelen en het resultaat. Het resultaat is dan een prijs, een (extra) korting, een toeslag.

De dimensies die gekozen kunnen worden, bevinden zich in volgende categorieën:

 

Relatie

De informatie rechtstreeks gekoppeld aan de relatie kan hier gekozen worden in diverse dimensies.

De relatie zelf (via het relatienummer)

De relatie code

Het eerste numerieke vrij veld (de omschrijving wordt in de dimensie zo weergegeven)

Het eerste logische vrij veld

Het tweede logische vrij veld

De gebruikte kortingsrelatie

Heeft de relatie een klantenkaart of niet

Het gebruikte type klantenkaart

Het land van de relatie

De kortingsgroep (een speciaal veld waarin bepaald wordt tot welke 'klanten-kortingsgroep' de klant behoort).

Artikel

Ook voor het artikel zijn diverse dimensie mogelijkheden voorzien. Afhankelijk van de keuze van het artikel worden deze automatisch gekozen:

Het artikel zelf (via de artikel code)

De eerste verdichting in de groep

De tweede verdichting in de groep

De artikelgroep

De soort van het artikel

Het merk van het artikel

De soort eenheid van het artikel (stuks, meter...)

De artikel kortingsgroep (naar analogie van de relatie een groep voor het artikel, die gebruikt wordt specifiek om artikelen ànders in te delen dan de 'gewone', bestaande  groepen).

Document

Volgende zaken kunnen ook standaard bij een relatie ingevuld zijn, maar aangezien ze op een document aangepast kunnen worden, kan men er hier ook aparte regels voor creëren.

Divisie: de gekozen divisie op een document

Leveringsadres: het leveringsadres (op zich ook afhankelijk van de

Vertegenwoordiger: de vertegenwoordiger, ingevuld op het document

Valuta: de gekozen munt op het document.

Betalingswijze

Transportwijze

Route

Documentregel

Afhankelijk van de keuze van het aantal, de verpakking of de stockplaats, kunnen ook verschillende prijzen of kortingen gehanteerd worden.

Aantal: het aantal (aantal volgens stockeenheid) vanaf dewelke er rekening moet gehouden worden met die regel.

Verpakking: de verpakking volgens de welke er verkocht wordt. De verkochte aantallen zijn steeds een veelvoud van de verpakking (1, 2, ...)

Stockplaats: de plaats in de regel geregistreerd van waaruit de goederen zullen vertrekken.

 

Meer uitleg hierover vindt u hier.

 

 

 

Klungelalarm

Het is echt niet omdat er zoveel flexibiliteit in de matrix ingebouwd is, dat u die allemaal dient te hanteren. Een gouden regel blijft immers 'keep it simple'. Het implementeren van de prijzenmatrix leidt er toe dat u heel wat flexibiliteit kunt inbouwen.

Houd echter steeds in gedachte dat het aantal regels en items dat gecreëerd wordt, ook bijgewerkt / bijgehouden moet worden.