Matrix, dimensie en staffels

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix > Matrix regel > Matrix en dimensies >

Matrix, dimensie en staffels

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Met matrix staffels bedoelt men in DBFACT: "alle mogelijke regels die rekening houden met verschillende aantallen in de verkoop"

 

Om matrix staffels te hanteren, zijn er drie basisprincipes mogelijk:

 

Aantal (vanaf aantal in stockeenheid)

Deze regel wordt gebruikt om aan te duiden dat een bepaalde prijs of korting gehanteerd mag worden vanaf een bepaald aantal. Dit aantal wordt steeds uitgedrukt in de stockeenheid.

 

Een regel met een vanaf aantal 3 betekent dat u deze regel kunt toepassen vanaf 3, 4, 5, ... stuks.

 

 

Verpakking (veelvouden van verpakking)

Bij een 'verpakking'-aantal, gaat men steeds uit van een veelvoud van de gekozen verpakking. Deze regel zal gebruikt kunnen  worden als het gevraagd aantal een veelvoud van het aantal van de verpakking is.

 

Een artikel met een verpakking van 12 stuks, kan dus per verpakking een bepaalde prijs en/of korting krijgen.  Men kan de regel van de verpakking gebruiken, indien verkocht wordt:

1 verpakking, 2 verpakkingen, 3 verpakkingen, ...   of ook 12, 24, 36, 48, ... stuks.  (in dit laatste geval zal DBFACT automatisch deze regel gebruiken met de verpakking ingevuld).

 

 

Combi (vanaf aantal en veelvoud van verpakking)

Bij een Combi worden beide methodes gebruikt: men geeft een 'vanaf een stock aantal' in, en de verpakking daarna.

 

Zo kan men voor een artikel vanaf 144 stuks een grote korting krijgen die dan geldt voor een veelvoud van palletten.  Strikt genomen zouden we zeggen: vanaf 12 palletten krijgen we x korting.

 

 

 

 

 

Protip

DBFACT voorziet een detectie of een artikel al dan niet over staffels beschikt.  Er is het matrix staffel scherm, dat een eenvoudig overzicht geeft van de aantallen met hun respectievelijke kortingen.

Een verkoper kan op deze manier heel makkelijk duidelijk maken aan de klant welke prijzen volgens welke hoeveelheden gehanteerd worden.

 

Protip 2

De prijzenmatrix laat toe dat het systeem automatisch staffelkortingen voorziet voor één klant, terwijl vaste tarieven algemeen hanteerbaar zijn.

 

 

Indien bovenstaande onvoldoende informeert, vind u hier een verduidelijking van het gebruik van Staffels in de prijzenmatrix.

 

Een voorbeeld

 

Een artikel wordt in voorraad gehouden in 'stuks'.  Er is een verpakking gedefiniëerd:  1 pallet = 12 stuks.

 

Matrix regel 1 :  vanaf aantal 25 geldt  - 5 %

Matrix regel 2 : per pallet = -6 %      (dus veelvoud van verpakking 'pallet')

 

Aantal gevraagd

Korting

Opmerking

Ik verkoop 2 stuks

Geen korting

Geen regel voldoet hier aan

Ik verkoop 1 pallet

- 6 %

De eerste regel voldoet niet, want 1 pallet = 12 stuks, en is niet voldoende voor deze regel (meer dan 25 stuks)

De tweede regel voldoet, want 1 pallet is een veelvoud van palletten

Ik verkoop 2 palletten

- 6 %

De eerste regel voldoet niet, want 2 palletten = 24 stuks, is nog steeds niet minder dan 25 stuks

De tweede regel voldoet, aangezien 2 palletten een veelvoud van een pallet is.

Ik verkoop 3 palletten

- 6 %

Steeds dezelfde reden: veelvoud van verpakking

Ik verkoop 24 stuks

- 6 %

De eerste regel voldoet niet, want 24 is minder dan 'vanaf' 25 stuks

De tweede regel voldoet wel, want 24 = 2 palletten van 12 stuks, dus deze regel kunnen we gebruiken

De tweede regel geeft meer korting, dus deze wordt gebruikt om de finale korting te bepalen

Ik verkoop 26 stuks

- 5 %

De eerste regel voldoet, aangezien deze geldt vanaf 25 stuks.

De tweede regel voldoet niét, aangezien 26 geen veelvoud is van palletten (per 12)

Ik verkoop 30 stuks

- 5 %

Zelfde redenering als bij 26 stuks

Ik verkoop 48 stuks

- 6 %

Eerste regel geldt wel, brengt ons op - 5 %

Tweede regel geldt ook, aangezien 48 een veelvoud is van 4 palletten: -6 %

Resultaat: goedkoopste is - 6 %