Matrix regel globaal wijzigen

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix > Matrix regel >

Matrix regel globaal wijzigen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunnen we verschillende regels tegelijkertijd actief zetten of veranderen van de actieve periode. Het volstaat een aantal regels te markeren, gevolgd door de Button <Wijzigen/Globaal> en in dit scherm aanduiden welke aanpassingen men wenst door te voeren.