Manuele Rapportage

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Management rapportering en ratio's > Abonnementen Service > Actieve werklijsten & Rapporten > Abonnement Werklijst >

Manuele Rapportage

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat we na al deze instellingen het één en ander te zien krijgen als resultaat. De bedoeling is immers dat al wie zich heeft geabonneerd op een bepaald rapport of rapporten deze in zijn mailbox krijgt.

 

Deze rapportage kan op 2 manieren gebeuren, namelijk op een manuele manier waar we zelf de rapportage gaan triggeren of op een geautomatiseerde manier (lees hier meer).

 

De manuele rapportage kan worden gestart via de button <Rapporteer> (zie screenshot).

 

 

Na het drukken op deze button kunnen  er 3 dingen gebeuren...

 

Of, er worden voor alle gemarkeerde abonnementen rapporten aangemaakt op de in het abonnement ingestelde formaten (PDF, XML,...) en deze worden vervolgens doorgemaild

Of, er worden voor alle gemarkeerde abonnementen rapporten aangemaakt op de in het abonnement ingestelde formaten (PDF, XML,...) en deze worden vervolgens op de gedefinieerde locatie geplaatst

 

Of, beiden natuurlijk!!