Manuel via 'ISABEL': ophalen rekeninguittreksels CODA

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule (Isabel 6) > Werking in DBFACTw > Opvragen CODA-berichten >

Manuel via 'ISABEL': ophalen rekeninguittreksels CODA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via direct menu 1262 kan u manueel rekeninguittreksels in CODA-formaat ophalen. U maakt uw selectie, krijgt een overzicht en kan dan zelf bepalen welke bestanden u wenst te downloaden.

Het scherm dient tevens ook als overzichtsscherm van reeds opgehaalde (en verwerkte) rekeninguittreksels.

 

 

Wat geeft dit scherm nu allemaal weer ?

 

Opgehaalde rekeninguittreksels worden weggeschreven in een database. Als u dus vandaag een rekeninguittreksels download van de Isabel-server, houden we deze bij, zijnde :

-Wie de download heeft uitgevoerd, wanneer (datum + tijd) en op welk werkstation

-De inhoud van het uittreksel

-Onder welke UserID en eBanking contract-ID dit rekeninguittreksel valt

-...

 

Als achteraf het rekeninguittreksel wordt verwerkt, dan zal dit ook worden onthouden in dit ‘bufferbestand’.

 

Bij het opstarten van dit scherm zal eerst dit bufferbestand worden opgehaald.

Dus alle vroeger reeds opgehaalde rekeninguittreksels zal u in het scherm terugvinden. Opgelet: alleen rekeninguittreksels waarvan u als gebruiker het recht toe heeft om deze te bekijken. Rekeninguittreksels die onder een ander eBanking Contract-ID vallen waartoe u geen, recht heeft, gaat u niet zien.

 

Via helpkey 960504 kan u wel instellen hoeveel dagen terug DBFACTw moet gaan. Standaard staat deze op 30 dagen. Als u dus bvb. alleen de opgehaalde rekeninguittreksels van de laatste 2 weken wenst te zien, zet  u deze parameter op 14.

Via helpkey 960505 kan u ook instellen of u reeds verwerkte rekeninguittreksels in de lijst wenst te zien. Als u deze parameter uitzet gaat u dus alleen rekeninguittreksels zien die u voorheen heeft opgehaald maar nog niet heeft verwerkt. Standaard is de parameter ingesteld zodat verwerkte rekeninguittreksels worden getoond.

 

Onder de grid kan u voor reeds opgehaalde rekeninguittreksels zien wie het rekeninguittreksel heeft opgehaald, wanneer (datum + tijd) en vanop welk werkstation.

 

 

Nu kan u natuurlijk ook rekeninguittreksels van de Isabel-server gaan ophalen.

 

Links bovenaan kiest u eerst van welk eBanking contract ID u de uittreksels wenst te raadplegen. U gaat alleen de contracten zien welke gekoppeld zijn aan uw DBFACTw-gebruiker (op dit moment ingelogde gebruiker).

 

 

Helemaal links staat de User ID met de gekoppelde gebruiker ernaast, daarnaast het eBanking contract-ID met de bijbehorende (gekoppelde) bankrekeningnummers (samen met het aantal tussen haakjes).

 

Bij Periode filtert u de periode waarop de rekeninguittreksels beschikbaar zijn gekomen. Standaard wordt het laatste jaar geselecteerd.

 

Bij Status kiest u welke rekeninguittreksels moeten worden opgehaald : ‘Alle’, ‘Opgehaald’ of ‘Niet opgehaald’.

 

Via <Ophalen> voert u de selectie uit en het resultaat wordt nadien getoond in de grid. Voor het maken van de selectie zal het Isabel-inlogscherm getoond worden.

 

Nadat u rekeninguittreksels bent gaan ophalen op de Isabel-server, wordt de lijst bijgewerkt.

 

 

-Een rode regel duidt aan dat het rekeninguittreksel nog niet is opgehaald van de Isabel-server.

-Een groene regel duidt aan dat het rekeninguittreksel is opgehaald van de Isabel-server en reeds verwerkt is in DBFACTw.

-Een zwarte regel duidt aan dat het rekeninguittreksel is opgehaald van de Isabel-server maar nog niet verwerkt is in DBFACTw.

 

Beschrijving van de kolommen :

 

-Naam : omschrijving van het rekeninguittreksel.

-Beschikbaar : wanneer het rekeninguittreksel beschikbaar gekomen is op de Isabel-server.

-Status : status van het rekeninguittreksel :  ‘Opgehaald’ of ‘Niet opgehaald’.

-Formaat : formaat van het rekeninguittreksel.

DBFACTw ondersteunt momenteel alleen de download van CODA-berichten en niet MT940, MT942 of andere specifieke formaten.

-Grootte : grootte van het rekeninguittreksel.

-Referentie : referentie van het rekeninguittreksel.

-Bank : bank-ID teruggekregen van Isabel.

-Bestand ID : uniek bestandsnummer van het rekeninguittreksel

-Verwerkt : of dit rekeninguittreksel reeds verwerkt is in DBFACTw.

-Isabel : of dit rekeninguittreksel momenteel beschikbaar is op de Isabel-server.

Het kan bvb. zijn dat u gisteren een rekeninguittreksel heeft opgehaald. Ondertussen kan u dit rekeninguittreksel via de website manueel hebben verwijderd en dan weet DBFACTw niet of dit rekeninguittreksel effectief nog beschikbaar is op de Isabel-server.

Op het moment dat u via de knop <Ophalen> de beschikbare rekeninguittreksel bij Isabel heeft opgehaald, wordt de lijst geupdated en indien aanwezig zal een vinkje verschijnen in deze kolom.

-Inhoud : of de inhoud van het rekeninguittreksel bekend is in DBFACTw. Normaal gezien moet dit zo zijn als het bestand in het verleden is opgehaald van de Isabel-server.

 

Nu kan u kiezen wat te doen.

 

U kan rekeninguittreksels downloaden door te klikken op <Downloaden>. U kan meerdere bestanden tegelijkertijd downloaden. Vanaf 20 bestanden wordt de download opgebroken in blokken van 20 bestanden. Als u bvb. 35 bestanden wenst op te halen, zal de downloadprocedure 2 keer worden uitgevoerd.

Welke rekeninguittreksel u kan downloaden uit de lijst is beperkt, zijnde :

-De regel moet gemarkeerd zijn.

-Het rekeninguittreksel moet beschikbaar zijn bij Isabel (kolom ‘Isabel’ : AAN).

-Het rekeninguittreksel mag nog niet verwerkt zijn in DBFACTw. (kolom ‘Verwerkt’ : UIT)

 

U kan ook rekeninguittreksels verwijderen via de knop <Verwijderen>.

Opgelet: hiermee gaat u de rekeninguittreksels verwijderen op de Isabel-server, niet alleen uit de lijst in DBFACTw. Dit rekeninguittreksel kan u via geen enkele selectie meer kunnen terughalen bij Isabel. In DBFACTw gaat u het rekeninguittreksel wel nog terugvinden in de reeds opgehaalde/verwerkte rekeninguittreksels.

Ook hier gelden bepaalde criteria alvorens u een rekeninguittreksel uit de lijst kan verwijderen op de Isabel-server :

-De regel moet gemarkeerd zijn.

-Het rekeninguittreksel moet beschikbaar zijn bij Isabel (kolom ‘Isabel’ : AAN).

 

Via de knop <Wijzigen> kan u manueel de status van de ‘Verwerkt’-kolom aanpassen indien nodig.

 

Via de knop <Openen> kan u het rekeninguittreksel openen om de inhoud te bekijken. Openen kan alleen als de inhoud van het rekeninguittreksel beschikbaar is (kolom ‘Inhoud’: AAN)