Manueel via 'ISABEL': Manueel doorsturen betalingen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule (Isabel 6) > Werking in DBFACTw > Betalingen doorvoeren >

Manueel via 'ISABEL': Manueel doorsturen betalingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via direct menu 1261 kan u manueel betalingsbestanden doorsturen. In dit scherm kan u zelf betalingsbestanden selecteren en nadien doorsturen.

 

 

Hier kan u dus manueel reeds bestaande betalingsbestanden toevoegen. Dit kunnen nationale of internationale betalingen zijn, maar ook domicilieringen.

 

Betalingsbestanden toevoegen doet u via de knop <Toevoegen>. U krijgt dan een selectiescherm waarin u manueel betalingsbestanden kunt selecteren.

 

 

Na het selecteren van één (of meerdere !) bestanden worden deze toegevoegd aan de lijst.

Er worden wel verschillende controles uitgevoerd alvorens het betalingsbestand wordt goedgekeurd om te versturen via Isabel :

 

Eerst wordt gekeken welk type betalingsbestand het is : nationaal, internationaal of domiciliering.

 

Vervolgens wordt er gekeken welke de opdrachtgevende rekening is in het betalingsbestand. Bij een nationale of internationale betaling is dit de rekening van waaruit de betalingen dienen te gebeuren ; bij een domiciliering is dit de rekening waar de gedomicilieerde bedragen op moeten komen.

Deze rekening wordt dan opgezocht bij de aanwezige banken in DBFACTw. Als deze niet bestaat, wordt het inlezen afgebroken.

 

Als de bank in DBFACTw is teruggevonden, dan wordt nagekeken of deze bank gekoppeld is aan een ‘Isabel eBanking Contract’ ingegeven in DBFACTw (direct menu 1255). Indien dit niet het geval is wordt hiervan een melding gegeven en wordt de inleesprocedure afgebroken.

 

Als de bank gekoppeld is een ‘eBanking Contract’ dan wordt opgezocht of de huidig ingelogde DBFACTw-gebruiker het recht heeft om transacties op dit ‘eBanking Contract’’ uit te voeren.

Er wordt dus m.a.w. opgezocht of de combinatie eBanking Contract <> huidige DBFACTw-gebruiker terug te vinden is bij de ‘Isabel User-ID’s’ (direct menu 1256).

Indien dit niet het geval is, is deze DBFACTw-gebruiker dus niet gemachtigd om betalingen vanuit deze rekening (>eBanking Contract) uit te voeren. Er wordt hiervan melding gegeven en de inleesprocedure wordt afgebroken.

 

Als aan alle voorwaarden voldaan is, wordt het bestand toegevoegd aan de grid.

U kan dan ook in de grid verschillende gegevens terugvinden, zijnde opdrachtgevende rekening (bank), totaalbedrag, type betaling en Isabel contract-ID.

 

Via de knop <Openen> kan u het tekstbestand (eventueel) openen om de structuur te bekijken.

 

De optie ‘Verwijder bestanden na verzenden’ gaat, als het doorsturen van het bestand correct is verlopen, de betalingsbestanden nadien van de harde schijf verwijderen.

 

Door te klikken op <Verzenden> worden de betalingen na het tonen van het Isabel-inlogscherm doorgestuurd. Mocht er iets verkeerd gaan bij het verzenden van één of meerdere bestanden uit de lijst, gebeurt er uiteraard niets met de betalingsbestanden op de schijf.

Na het verzenden van de betalingsbestanden wordt gemeld hoeveel bestanden er zijn doorgestuurd.

 

Via helpkey 960506 kan worden ingesteld of de betalingsgegevens nadien op het uittreksel in detail of gegroepeerd moeten worden weergegeven. Standaard staat deze op ‘Detail’.