Manueel uitschrijven van klanten

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Outbound > Certipost - Outbound > Flow CertiPost - Outbound >

Manueel uitschrijven van klanten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een klant die zich wenst uit te schrijven dient dit dus te doen via de Certipost-website. DBFACTw ontvangt nadien een aanvraag tot uitschrijving welke bevestigd moet worden. Dit is de normale gang van zaken en hier moet men zich ook aan houden.

Mocht er iets mislopen en de klant is reeds uitgeschreven zonder dat hiervoor een aanvraag tot uitschrijving is ontvangen, dan kan de klant manueel in DBFACTw worden uitgeschreven. Het is niet voldoende om de status naar ‘Uitgeschreven’ te veranderen. Er gebeuren namelijk nog verschillende acties op de achtergrond.

Op de relatiefiche staat er onder de status een knop <Uitschrijven>. Via deze knop kan een klant dus manueel uit DBFACTw worden uitgeschreven. Voer dit dus alleen uit als de klant reeds is uitgeschreven bij Certipost.

Deze knop zal alleen actief staan als de ingelogde gebruiker beschikt over het recht ‘Systeembeheer’ (recht 8) en als de status staat op ‘Toegestaan, bevestigd door Certipost’ of ‘Toegestaan, bevestigd door Certipost’.

De manuele uitschrijving wordt op de achtergrond ook gelogd.