Management rapportering en ratio's

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding >

Management rapportering en ratio's

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Veel ondernemers kijken bij het ontvangen van hun jaarcijfers naar hun winst- en verliesrekening en stellen zich de vraag hoeveel omzet er gemaakt is en hoeveel winst daarvan overblijft. Dit is op zich een logische reactie.

Bedenk echter wel dat u de gegevens op uw balans kunt gebruiken als nuttige 'stuurinformatie'. Deze stuurinformatie zit vervat in de ratio’s. Het zijn “kengetallen” die u de mogelijkheid bieden te zien welke richting het uitgaat met uw bedrijf. Ratio’s beschrijven namelijk de mate waarin u uw schulden op korte termijn kan afbetalen, hoe het zit met uw liquiditeiten enz…

Kortom, deze module genereert heel wat nuttige informatie.

 

Met deze module heeft u niet alleen de cijfers maar ook telkens een beschrijving van de ratio en een beoordeling zodat u weet wat de waarde van een ratio zegt over uw bedrijf. Kortom: een onmisbaar instrument voor de proactieve bedrijfsleider.

 

Vanuit de boekhouding en via een aantal vooraf vastgelegde berekeningen worden verschillende rapporten en ratio's aangemaakt. Zonder dat u een jaarrekening moet maken heeft u tussentijds zicht op dezelfde belangrijke ratio's.

 

Deze module is natuurlijk heel wat meer. Zo zal door activatie van deze module de abonnementenservice actief komen te staan in uw dossier.