Magazijntransfert

Navigation:  »No topics above this level«

Magazijntransfert

Return to chapter overview

Een magazijntransfert is een opdracht waarin één of meerdere artikelen van het ene magazijn naar het andere worden overgebracht.

 

In een magazijntransfert registreren we in de eerste plaats bepaalde basis informatie, daarnaast de artikelen die getransfereerd moeten worden.

 

Basis informatie

 

De algemene informatie over een magazijntransfert wordt hier ingegeven.

daarnaast worden de artikelen die getransfereerd moeten worden bijkomend ingegeven.

 

Document nummer

Automatisch wordt een magazijn transfert document nummer door DBFACTw gegenereerd.

Dit is een oplopend nummer van het type JJJJ9999 waarbij JJJJ het kalenderjaar is waarin de stock transfert wordt aangemaakt. Dit nummer wordt voorgesteld bij de creatie, maar bij het bewaren wordt nagekeken in welke mate deze nummer ondertussen niet in gebruik is. Indien iemand anders ondertussen een stock transfert heeft gemaakt met eenzelfde nummer, dan wordt deze nummer automatisch verhoogd.  Meer informatie vindt u in de parameter modules.

Datum

De datum van het document.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke die de transfert heeft gemaakt. Deze lijst is aan te passen aan de logistiek verantwoordelijken (of magazijnverantwoordelijken).

Opmerking

Eventuele opmerkingen (reden van aanvraag) etc kan hier vermeld worden.

 

 

Status

Status van de magazijntransfert.

De status wordt steeds als een geheel op het magazijntransfert document vastgelegd.

 

Volgende statussen zijn mogelijk:

 

Voorstel: de magazijntransfert is ingegeven, maar is eerder als een kladlijst te bezien. In de artikelen of magazijnen heeft het geen enkele invloed.

Gepland: in de artikelen is geregistreerd dat de voorraad van het vertrekmagazijn verminderd zal worden en dat het aankomstmagazijn verhoogd zal worden met de hoeveelheid in transfert.

Vertrokken: de artikelen zijn uit het vertrekmagazijn verwijderd, en staan tijdelijk 'geparkeerd' op een transportmagazijn. Deze optie is uitsluitend mogelijk indien in de parameters het transportmagazijn ingevuld is.   Bovendien moet dit transportmagazijn verschillend zijn van het vertrek- en aankomstmagazijn.

Afgewerkt: de magazijntransfert is uitgevoerd. De voorraaad is verminderd in het vertrekmagazijn, en de voorraad in het aankomstmagazijn is verhoogd.

Geannuleerd: Er is niets aangepast, eventueel geplande transferten werden geannuleerd.

Van magazijn

Het vertrekmagazijn. Het magazijn waar de goederen uit vertrekken.

Naar magazijn

Het aankomstmagazijn. Het magazijn waar de goederen zullen aankomen.

Transportwijze

De transportwijze hoe de goederen van het ene magazijn naar het andere worden verplaatst.   Dit kan bv. met eigen transport zijn, of met een externe transporteur.

Transportmagazijn

Als een transportmagazijn gedefiniëerd is, kan men de status 'vertrokken' gebruiken, en wordt hier getoond welk magazijn dat gebruikt wordt om de goederen eerst in dit magazijn te plaatsen tijdens het transport, en bij de verwerking van het eindmagazijn, wordt de voorraad uit dit magazijn gehaald en in het aankomstmagazijn overgeplaatst.

 

Artikelen

 

Verschillende artikelen worden ingegeven in de magazijntransfert.

 

Artikel

Het artikel dat we toevoegen

Omschrijving

De omschrijving van het artikel

Aantal

Het aantal dat we wensen van het ene magazijn naar het andere over te brengen. Dit aantal dient steeds groter dan nul te zijn. Anders is het de bedoeling dat u een 'omgekeerde' magazijntransfert genereert.

Beschikbaar

De beschikbare voorraad van het artikel in het vertrekmagazijn wordt hier getoond.  Het is die hoeveelheid die getransfereerd kan worden.

Opmerking

Per regel heeft u de mogelijkheid om een bijkomende opmerking te registreren. Deze opmerking is niet verplicht.

 

Om een artikel toe te voegen, volstaat het te klikken in het veld 'artikel', of op de knop 'nieuw' te klikken.

Om een item in de magazijntransfert te wijzigen, volstaat het te klikken in de lijst, zodat u onderaan de regel overgenomen krijgt.

 

 

De knoppen bij het artikel

 

Nieuw

Om een artikel toe te kunnen voegen aan de magazijntransfert.

Indien het vertrek- en aankomstmagazijn niet gedefiniëerd zijn, werkt deze knop niet.

 

Opvragen

U kunt hier het artikel zelf opvragen,  of de realtime stock van het artikel of zelfs van deze transactie apart.

 

Wijzigen

Het volstaat om te klikken in de lijst om een artikel over te brengen om te wijzigen.

Ook met de knop 'wijzigen' kunt u de aanpassing forceren.  Automatisch komt u op het aantal terecht, om de aanpassing door te voeren.

 

Verwijderen

Het aangeduide, of indien meerdere gemarkeerde, de gemarkeerde items worden uit de lijst verwijderd.

Indien er geen items meer overblijven, dan verwacht DBFACTw automatisch een bijkomend artikel.

Artikelen kunnen alleen maar uit de lijst verwijderd worden als de status op 'voorstel' of' gepland' staat.

 

Opslaan

Om het artikel in de bon te bewaren is deze knop aanwezig.

Echter, vooral het gedrag van opslaan wordt hier bepaald. Door te klikken met de rechtermuisknop, ziet men

- Bij toevoegen:  na aantal (default), na opmerking of geen automatische opslag

- Bij wijzigen: na aantal, na opmerking (default) of geen automatische opslag.

Indien géén automatische opslag, moet u zelf op de knop opslaan klikken om op te slaan.

 

 

De knoppen bij het document

 

 

Inlezen

Verschillende voorstellen kunnen gegenereerd worden om transferten uit te voeren. Deze worden hieronder verder in detail besproken.

 

Afdrukken

Om een afdruk te vragen, wordt het document eerst bewaard. Daarna krijgt men het voorstel om het magazijn transfert document af te drukken.

Opslaan

Het magazijntransfert document wordt bewaard, en het document wordt gesloten.

Sluiten

 

 

 

 

Soorten inleesopdrachten voor artikelen

 

Voorstel aanvulling magazijn

Deze optie wordt typisch gebruikt om een winkel aan te vullen vanuit een centraal magazijn.

Een scherm met "magazijn transfert voorstel" wordt gebruikt om de behoefte van het magazijn te berekenen.

Door aan te vinken dat men deze informatie 'interactief' wenst, wordt de behoefte interactief berekend.

Deze wordt eerst berekend, en daarna wordt nagekeken wat de beschikbare voorraad is in het magazijn waaruit de aanvulling wordt gehaald.

 

Opgelet:  u zult twee kolommen terugvinden:

 

De kolom 'berekende behoefte' gaat na volgens de economische voorraad, minimum en nominale waarde, wat het gewenste aantal is.

De kolom 'Ingevulde behoefte' houdt daarbij rekening met de voorraad die beschikbaar is in het bronmagazijn.  Indien er geen voorraad is in het bronmagazijn, zal in de kolom 'ingevulde behoefte' geen aantal ingevuld zijn.

 

 

Klungelalarm

Er bestaat ook de mogelijkheid om de hoeveelheid te beperken tot de beschikbare hoeveelheid mits de minimum voorraad van het bronmagazijn in mindering wordt gebracht.

Deze optie is speciaal bedoeld voor ondernemingen die een

 

 

Voorstel aanvulling showroom

Er wordt gezocht naar de artikelen die niet op voorraad zijn in de showroom, maar die wél terug te vinden zijn in het bronmagazijn.

 

Er wordt voor alle artikelen met voorraad in het bronmagazijn nagekeken of er voorraad in de showroom is.

Voor een artikel waar geen voorraad in de showroom staat, wordt automatisch voorgesteld om een aantal van één te transfereren.

 

Als we 'interactief' aanvinken, staan alle artikelen in de lijst, gemarkeerd, en met aantal gewenst = 1, en 'ingevulde behoefte' ook = 1.

Als we het vinkje interactief niet hebben aangevinkt, worden automatisch alle artikelen ingelezen in de lijst, met aantal = 1.

 

Scanbuffer

Door gebruik te maken van een scanner, kan men in de rekken van het aankomstmagazijn gaan oplijsten welke artikelen we aangevuld willen zien.

Dit voorstel kan dan ingepland worden, en de magazijnier van het bronmagazijn kan zijn goedkeuring geven om allle artikelen te transfereren.

 

Totale transfert

Alle voorraad van één magazijn wordt overgedragen naar een andere locatie.

 

Protip

Indien u van 'totale stock' overstapt naar multimagazijn, dan kan u ook via deze optie uw volledige voorraad van 'totale stock' overzetten naar een bepaald magazijn.

 

Dezelfde manier van werken kunt u gebruiken om voorraad op magazijn niveau over te brengen naar een ander magazijn.

 

Van locatie naar locatie

Deze speciale optie is voor gebruikers die vroeger al enkele aparte locaties gebruikten, en deze nu in een apart magazijn wensen te brengen.

Op deze manier kunt u van één locatie van een bronmagazijn, alle voorraad overzetten naar een andere locatie in een aankomstmagazijn.

 

U bent wel verplicht om de status onmiddellijk op 'afgewerkt' te zetten, aangezien in dit geval, de keuzes van de locaties in het magazijntransfert document niet de het systeem van de 'autokeuze' kan volgen.