Magazijnbonnen

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop >

Magazijnbonnen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Magazijnbonnen kunnen op verschillende plaatsen in DBFACT worden aangemaakt, nl. vanuit een bestelbon klant en vanuit een leveringsbon.

 

Vanuit een bestelbon klant is het de bedoeling om deze bon mee te geven aan de magazijnier die  op zich de mogelijkheid heeft om de artikelen die zich op deze magazijnbon bevinden samen te zoeken en klaar te leggen.

 

Enkele tips:

 

Als layout wordt standaard de leverbon.rpt genomen die zich in de reportbon bevindt. M.a.w. dit is de leveringsbon waarvan de titel wordt aangepast naar magazijnbon.rpt.

Als je helpkey 926028 activeert kun je werken met een ander rapport, namelijk magazijnbon.rpt. Dit rapport wordt dan bepaald om de layout te bepalen.

Voor alle artikelen op de bestelbon, ongeacht 'Leveren' of 'BO' wordt dan het rapport dat zich in de ReportNl bevindt, nml magazijnbon.rpt gebruikt. Alternatieve layouts kunnen dan ook in de ReportPr worden geplaatst. Voor het rapport dat uit de ReportNl wordt gehaald kunnen ook nog keys 927032, 927032 en 927033 actief wordt geplaatst