Lotnummers in een document

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Lotnummerbeheer >

Lotnummers in een document

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De administratie van loten is uitgebreid. Daarom wordt er voor gezorgd dat deze loten aangemaakt kunnen worden op het moment van receptie van de goederen. Bij het ingeven van het artikel, waar lotnummers actief op staat, krijgt u een scherm om op de bestaande loten eventueel aantallen in te geven.

 

Receptie goederen

 

 

 

Bovenaan krijgt u het artikel te zien waar de aanmaak van het lot over gaat. Daaronder staat het 'gevraagd aantal': dit is het aantal dat op de receptie vermeld staat en dat in stock komt. Het is nu juist dit aantal dat in één lot of eventueel verspreid over meerdere loten gesplitst moet worden.

 

Daarvoor kiezen we de knop 'nieuw', waarbij we het scherm 'creatie lot' verkrijgen. In dat geval kunnen we ook bestaande loten overnemen. De gekozen items komen automatisch in deze lijst te staan. Eens overgenomen, kan men de gewenste aantallen ingeven per gecreëerd nieuw lot of per bestaand geselecteerd lot.

 

Klungelalarm

geef het juiste aantal op voorhand in, vooraleer u in deze functie komt. Immers, het gevraagd aantal moet precies overeenkomen met de aantallen die ingegeven worden met de som van de ingegeven aantallen in de onderliggende lijst. Indien u gemist bent, zult u zelfs de aantallen hier ook verkeerd moeten ingeven vooraleer u verder kunt gaan. Achteraf kunt u uiteraard deze aantallen wijzigen, maar da's dubbel werk.

 

 

Verkoop van artikelen met lotnummers

 

 

DBFACTw definiëert de loten pas bij de effectieve stockveranderingen. Concreet houdt dit in dat bij ingave van een prijsofferte, een bestelbon klant (als er niet met 'levering in bestelbon gewerkt wordt'), of met ingave van reservaties.

 

Op het moment dat er effectief artikelen uit voorraad (en dus uit een bepaald lot) worden genomen, zal het programma informeren naar de loten die gekozen zijn voor het uit stock genomen artikel.

 

Zo worden loten gevraagd:

 

Rechtstreekse ingave op factuur

Bij rechtstreekse ingave van een artikel met lotnummers, wordt na ingave van het aantal, automatisch de keuze van loten gevraagd.

Manuele ingave in leveringsbon

Ingave op een leveringsbon, zorgt voor een stockaanpassing. Het is evident dat daarom gevraagd wordt dat de lotkeuze gemaakt moet worden.

Manuele ingave in kasverkoop

Zelfs in kasverkopen wenst men te weten welke loten verminderd worden door de kasverkopen.

Uitleveren van reservaties

Reservaties staan 'apart' geparkeerd in uw stock, al dan niet fysisch. Pas op het moment van uitlevering wordt gevraagd om de loten aan te passen.

Uitleveren van backorders

Bij overname van een backorder in factuur, leveringsbon of kasverkoop, wordt overgegaan tot de effectieve stockvermindering. Vandaar dat nu de loten gevraagd worden.

Consignaties

Aangezien uw stock verminderd wordt bij een consignatie, wordt ook hier gevraagd om het juiste lot te kiezen.

 

Wat met lotnummers in negatieve facturen, kredietnota's, leveringsbonnen, of ook terugname van consignaties?

Het enige verschil met de 'normale' manier van ingave, is dat de aantallen negatief ingegeven moeten worden.

Het is wel zo dat enige voorzichtigheid noodzakelijk is. Immers, bepaalde parameters verbieden de mogelijkheid met negatieve lotbewegingen te werken.

 

 

Klungelalarm

Als u loten activeert, zorg er dan zeker voor dat de stock overeenkomt. Immers, DBFACTw laat niet toe om 'lege' loten nog uit te leveren, als normale beveiliging. U zet uzelf echter vast als er loten zijn waar de receptie nog niet van gebeurd is, zodat er nog geen uitlevering van kan gebeuren.