Lotnummers in artikel

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Lotnummerbeheer >

Lotnummers in artikel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien lotnummers geactiveerd zijn, krijgt u dit te zien op de artikelfiche. U kunt bepalen hoe het gedrag van lotnummers van een bepaald artikel wordt bepaald.

 

 

 

Per artikel heeft u de keuze uit:

 

Geen lotnummers

Het is heel goed mogelijk dat u voor een aantal artikelen geen loten wenst bij te houden. Dit is ook de standaard instelling bij opstart van een dossier

Lotnummers leverancier

De leverancier heeft een aantal loten, en op basis daarvan kunt u deze bij receptie makkelijk ingeven.

Eigen lotnummers

DBFACTw genereert eigen lotnummers

 

Als u op een bepaald artikel de lotnummers activeert, zal DBFACTw automatisch nazien of er stock en/of reservatiestock voor het artikel aanwezig is. In dat geval zal het programma automatisch vragen om ook één of meerdere loten aan te maken, zodat de totaal aanwezige fysische stock, namelijk stock én reservatiestock,  overeenkomt met de som van de stock over alle loten samen.

 

U krijgt eerst de vraag 'Er zit een verschil op de stock tov de lotstock. Wilt u de loten aanpassen?  Daarom antwoordt u ja, om loten bij te maken. U komt in de form waar bepaald wordt van welke loten u eventueel de aantallen zult bijmaken. Echter, er is op dat moment nog  geen enkel lot voor het artikel aangemaakt. U klikt daarom op de knop 'nieuw', om snel de loten bij te maken:

 

 

Bovenaan ziet u 'Gevraagd aantal', d.i. de wijziging die nodig is om qua stock en lot stock weer in evenwicht te komen. Bij een artikel waarvan lotnummers actief wordt gemaakt, zal automatisch het aantal overeenkomen met de stock op dat moment in voorraad in het administratief systeem

 

U klikt op 'nieuw' om nieuwe loten aan te maken. Via dit scherm kunt u snel loten bijmaken, om bij terugkeer de aantallen in bovenliggend scherm in te geven. Zie daarvoor creatie lot.