Loten werklijst

Navigation:  »No topics above this level«

Loten werklijst

Return to chapter overview

De functionaliteit van de loten werklijst blijft in wezen dezelfde, mits uitbreiding van de mogelijkheden naar opvolging van de stock. Zo voorzien we onder de knop 'opvragen':

 

 

1.Lot: het opvragen van de basisinformatie van het lot zelf

2.Lot stock historiek: historiek van de stockbewegingen die zich op het lot hebben voorgedaan

3.Artikel / lot stock: overzicht van de stock van het artikel, maar dan beperkt tot de plaatsen waar het lot zich bevindt.

 

Ook in het selectiescherm zullen de keuzemogelijkheden daar aangepast moeten worden.