Lot overzicht

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Lotnummerbeheer >

Lot overzicht

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze functie voorziet in de afdruk van een lijst van loten met hun respectievelijke details. In vele gevallen is deze lijst, al dan niet met de nodige selectiecriteria, ook via de lot werklijst mogelijk.