Lokale dossierkopie

Navigation:  Starten met DBFACTw > Het dossier > Dossierbeheer >

Lokale dossierkopie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Stelt u zich volgende situatie voor: Uw firma werkt met vertegenwoordigers die constant de baan op zijn. Deze vertegenwoordigers dienen ten aller tijden de artikelen, de relaties, ... kunnen raadplegen. Daarom is het interessant dat deze personen telkens een lokale kopie van het hoofddossier op hun portable staan hebben.

 

Met deze functie kunnen gebruikers een kopie van het dossier over kopiëren naar hun portable en er wordt automatisch op de portable een sub-licentie aangemaakt zodat de gebruiker zonder problemen kan verder werken met alle modules van het hoofddossier ter beschikking.

 

Deze persoon daarentegen kan GEEN UPDATES van het programma uitvoeren.

Concreet is dit de situatie: de portable wordt aangemeld op het netwerk en logt in op de server op het officieel dossier. Hier kan de gebruiker van het hoofddossier een kopie maken van het hoofddossier naar de portable en het dossier op de portable krijgt een sub-licentie.

 

 

Bovenaan ziet u de naam van het dossier  waarvan een lokale kopie gaat worden genomen. Dit is maw het dossier waarin u momenteel werkt.

Daaronder geeft U het lokale pad van de portable in. Dit kan NOOIT een netwerkdrive zijn! U start het kopiëren door op 'Maak dossier ' te klikken.

U verlaat het scherm via de knop 'Sluiten '.