Logon failed

Navigation:  FAQ > Foutcode >

Logon failed

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De melding Logon failed kan u krijgen indien het besturingssysteem van het werkstation werkt onder Windows 2000 én alle Crystal Reports updates zijn gebeurd én indien in de Veranderen Variabelen de optie Afdrukken via OLEDB   AAN staat.