Locatie inhoud werklijst

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > RMA module >

Locatie inhoud werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De Locatie inhoud werklijst kan opgevraagd worden via Direct-menu 1203. Deze werklijst geeft u een overzicht van de verschillende RMA's op hun verschillende locaties. Via de button <Selectie> kunnen er verschillende selecties gemaakt worden, naar gelang wat er gezocht wordt. Er kan geselecteerd worden op Locatie, Relatie, Artikel, ..

 

In onderstaand scherm kunt u zien dat in de bovenste grid, de verschillende RMA locatie vakken staan en in de onderste grid staan de aparte RMA fiches, die zich op diie locatie bevinden.

 

 

 

De verschillende locatie definties worden aangemaakt via Direct-menu 1103. Met locatie definties worden de verschillende locaties bedoeld: zoals bv RMA rek 1, RMA rek 2, ...

 

De verschillende locatie vakken worden aangemaakt via Direct-menu 1104. Met locatie vakken worden de opsplitsingen bedoeld van de locatie definties: zoals bv legplank 1, legplank 2, .. (dit in RMA rek 1)