Automatische keuze van locaties

Navigation:  »No topics above this level«

Automatische keuze van locaties

Return to chapter overview

Er is hard aan gewerkt om veel 'intelligentie' in te bouwen bij de keuzes van de locaties.   Bij het gebruik van deze module, zal DBFACTw in een magazijn automatisch (zo veel mogelijk) de juiste locaties kiezen, waarin de goederen ondergebracht moeten worden.

 

Standaard zijn bij locaties meerdere types mogelijk, maar als men WMS Locatiebeheer gebruikt en (nog) niét de module WMS picking en putaway, dan raden we aan om uitsluitend volgende locaties aan te maken:

 

- picking locaties

- overstock locaties

 

DBFACTw zal in het bepalen van de locaties twee 'automatische keuzes' gebruiken:

 

Automatische keuze van locaties bij binnenkomende bewegingen: bij receptie van goederen of bij negatieve leveringen

Automatische keuze van locaties bij uitgaande bewegingen: bij kasverkopen, leveringen etc. en negatieve recepties