Liquiditeit

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Operationele rapporten >

Liquiditeit

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dit scherm geeft een volledige weergave van de liquiditeitssituatie van het bedrijf of het dossier. Alle bankrekeningen worden stuk voor stuk weergegeven in een grid. Deze grid kan aangewend worden om te beslissen van welke bankrekening de betalingen uitgevoerd moeten worden.

 

 

De stock wordt evenwel niet onmiddellijk in het saldo opgenomen (maar wel apart vermeld), daar deze niet onmiddellijk realiseerbaar is.