LinkID

Navigation:  Certified Add-Ons >

LinkID

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hierna volgt meer info m.b.t. de configuratie en het gebruik van de betalingswijze "LinkID" in Dbfactw.

 

Achtereenvolgens komen volgende topics aan bod :

 

1.Android applicatie

2.Licentie

3.Configuratie

a.Parameters Modules

b.Werkstation configuratie

c.Configuratie betalingswijze

d.Koppeling betalingswijze aan kasboek/journaal/Alg. Rek.

4.Kasverkoop met LinkID

5.Factuur met LinkID QR-code

a.Afdruk factuur met QR-code

b.Factuurwerklijst : LinkID