Lijst verkochte activa

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen >

Lijst verkochte activa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Geeft een lijst weer met de activa die in een bepaald boekjaar werden verkocht, met een bijkomende selectie van de investeringsrekeningen.

De lijst geeft, naast de algemene gegevens van de investering, de aanschaffingswaarde, de restwaarde, het totaal van de afschrijvingen, de verkoopwaarde en de meer of minderwaarde op de realisatie van het actief.

Deze lijst dient als basis bij het ingeven van de diverse bewerking voor de uitschrijving van de investering.