Beheer uitgaande cheques

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Bankboek >

Beheer uitgaande cheques

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In dit scherm kunnen de uitgeschreven cheques worden ingegeven teneinde deze te laten bijhouden door het programma en ze gemakkelijker terug te vinden bij het boeken van de financiële verrichtingen. Het kan eveneens worden gebruikt om de chequenummers bij te houden. Indien bijvoorbeeld een aantal cheques wordt afgegeven aan een medewerker, kunnen de chequenummers reeds worden ingegeven met in de opmerking de naam van de persoon aan wie ze toevertrouwd werden. Eens de kopie van de cheque binnengekomen, kan de rest van de gegevens worden aangevuld.

 

 

De velden onderaan geven de details weer van de ingave en kunnen gewijzigd worden. De omschrijving van de velden is vanzelfsprekend, evenals het nut van de buttons helemaal onderaan.