Recupel

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten >

Recupel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Geeft een lijst terug van het aantal artikelen waarvoor de verantwoordelijkheid werd ingeschakeld en de totalen van de geïnde Recupel bijdragen die naar Recupel moeten doorgestort worden. Deze lijst is opgesteld per RECUPEL rubriek. De gegevens worden uit de artikelfiche opgehaald. 'Verantwoordelijk' wordt slecht ingeschakeld voor de producten waarvoor een recupel bijdrage verschuldigd is en niet door de leverancier werd aangerekend. Doorgaans zijn dit goederen afkomstig en aangerekend vanuit het buitenland.