Lijst mutaties rekening-courant

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Klanten >

Lijst mutaties rekening-courant

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Drukt de volledige lijst af van alle bewegingen op een specifieke rekening courant, met de mogelijkheid tot het instellen van een datumvork.

Ook kan gevraagd worden alle bewegingen weer te geven of enkel de niet afgepunte.