Lijst klanten met kredietlimiet

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Klanten >

Lijst klanten met kredietlimiet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Drukt de lijst af van alle klanten met een kredietlimiet, van de klanten met een kredietlimiet die een openstaand saldo hebben of van de klanten met een kredietlimiet die geen openstaand saldo hebben, volgens de gemaakte selectie.