Lijst kasmutaties

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Kasboek >

Lijst kasmutaties

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via Direct-menu 111 kan een lijst opgevraagd worden van alle kasmutaties, er kan op verschillende zaken gezocht worden. Dit geeft een overzicht van alle kasboek bewegingen.