Lijst geblokkeerde relaties

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Klanten >

Lijst geblokkeerde relaties

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hoewel hier over een lijst wordt gesproken, zou de term beheer meer gepast zijn. Dit scherm geeft een niet afdrukbare lijst van de relaties die in de relatiefiche geblokkeerd werden, met een mogelijkheid om deze blokkering ongedaan te maken.

 

Via de relatiewerklijst zijn echter vandaag veel meer uitgebreide selecties mogelijk. Ook daar kunt u meerdere relaties tegelijkertijd deblokkeren of juist wel blokkeren. Zie daarvoor 'relatiewerklijst'.