FOST+

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten >

FOST+

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Geeft de officiële lijsten weer voor hen die gehouden zijn FOST+ aangiftes te maken.

 

 

Per kalenderjaar bestaat de mogelijkheid om de standaardrapporten in aantal of in omzet af te drukken, alsook de officiële Bijlage IV. De gegevens zijn afhankelijk van de relatiefiche.