Overzicht facturen/cerditnota's per BTW-code

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten >

Overzicht facturen/cerditnota's per BTW-code

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze lijst laat toe over een bepaalde periode alle uitgaande facturen en creditnota's weer te geven met de toegepaste BTW-voet. Dit kan gebruikt worden indien er geen verkopen aan een bepaald BTW mogen zijn (bvb. 0%) en indien het desbetreffend BTW vak is ingevuld in de aangifte.

Sorteren kan op basis van de datum of het nummer van het document.