Lijst diverse bewerkingen

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Diverse bewerkingen >

Lijst diverse bewerkingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Relatie

Mogelijkheid om te selecteren op relatie, klant en leverancier

Rekening nr.

Mogelijkheid om te selecteren op grootboekrekening

Datum velden

Mogelijkheid om te selecteren op een datum (van – tot)

Document velden

Mogelijkheid om te selecteren op documentnummers (van – tot)

Bedrag

Mogelijkheid om te zoeken op een bepaald bedrag. Let wel dat ook hier het bedrag met een komma dient te worden ingevoerd.

Journaal

Om de journaalcode in te geven in dewelke de selectie moet gebeuren. Indien niets wordt ingevuld, wordt gezocht in alle diversen journalen.

Grootboekrekening

Geeft al dan niet een samenvatting van alle gebruikte rekeningen in de selectie weer

Datum afdruk

Mogelijkheid om de afdrukdatum op de lijst te wijzigen

Analytische rekening

Mogelijkheid tot weergave van de gebruikte analytische rekeningen indien de optionele module werd geïnstalleerd en een analytische        rekening werd ingegeven.

Hoeveelheid afdrukken

Deze functie is enkel toegankelijk indien Helpkey 916013 aangevinkt staat en dient om deze hoeveelheden af te drukken.