Lijst mutaties

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Bankboek >

Lijst mutaties

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In dit menupunt kan een lijst van bankmutaties worden opgevraagd volgens bepaalde parameters :

 

 

Relatie

Mogelijkheid om te selecteren op relatie, klant en leverancier

Rekening nr.

Mogelijkheid om te selecteren op grootboekrekening

Bank

verplicht veld : geeft aan in welk bankboek moet gezocht worden

Datum velden

Mogelijkheid om te selecteren op een datumvork

Bedrag

Mogelijkheid om te selecteren op een precies bedrag

Rekeningen

Geeft al dan niet een samenvatting van alle gebruikte rekeningen in de selectie weer.

Datum afdruk

Hierin staat de huidige datum, de datum dat dit rapport/deze lijst opgevraagd wordt.

Analytische rekening

Mogelijkheid tot weergave van de gebruikte analytische rekeningen indien de optionele module werd geïnstalleerd en een analytische        rekening werd ingegeven.