Lijst afschrijvingen boekjaar

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen >

Lijst afschrijvingen boekjaar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Geeft een lijst terug van alle activa die nog in de boekhouding opgenomen zijn (niet verkocht dus), met de onder anderen initiële boekwaarde, de afschrijving over het boekjaar (in waarde en het aantal maanden), en de residuwaarde na afschrijving.

 

De selectie laat enkel toe een boekjaar te selecteren, voor dewelke de gegevens gewenst zijn.