Lijst aanwervingen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen >

Lijst aanwervingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Geeft een lijst weer met alle ooit geboekte aanwervingen van investeringen. Deze lijst houdt evenwel geen rekening met verkochte investeringen. De lijst is dus vooral bedoeld als volledig archiefoverzicht. De aanschaffingswaarde, de boekwaarde en de wijze van afschrijving alsook het nummer van de aankoopfactuur en de leverancier worden eveneens vermeld.

 

De enige mogelijke selectie is een selectie op grootboekrekening (investeringsrekening van de 2-klasse).