Lijst aankoopfacturen

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Aankoopboek >

Lijst aankoopfacturen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze parameterbare lijst laat toe het journaal inkomende facturen op te vragen volgens bepaalde criteria :

 

 

De velden spreken voor zichzelf :

 

Relatie

Mogelijkheid om te selecteren op relatie, klant en leverancier

Rekening Nr.

Mogelijkheid om te selecteren op grootboekrekening

Datum velden

Mogelijkheid om te selecteren op een datum (van – tot)

Grootboekrekening

Geeft al dan niet een samenvatting van alle gebruikte rekeningen in de selectie weer.

Datum afdruk

Mogelijkheid om de afdrukdatum op de lijst te wijzigen

BTW vakken vermelden

Indien de optie aangevinkt is, worden de gebruikte BTW vakken van de rekeningen eveneens weergegeven.

Analytische rekening

Mogelijkheid tot weergave van de gebruikte analytische rekeningen indien de optionele module werd geïnstalleerd en een analytische rekening werd ingegeven. zie ook 'analytische boekhouding'

Journaal

Maakt een selectie tussen de verschillende inkomende factuurjournalen, indien de functie is geactiveerd. Indien de code niet ingevuld is neemt DBFACT de gegevens in alle journalen.

Journaalcode

Dit is een vroegere functie, waarbij een interessecode kon worden gekoppeld aan een factuur. Dit is niet meer toepasselijk na de inschakeling van Meerdere jounalen. Dit is enkel van toepassing indien Helpkey 902020 actief staat.

Nul documenten

Dit aanvinken geeft enkel de nulfacturen weer.

Hoeveelheid afdrukken

Deze functie is enkel toegankelijk indien Helpkey 916013 aangevinkt staat en dient om deze hoeveelheden af te drukken.

Documentbedrag

Bij het invullen van een bedrag in dit veld wordt er een overzicht gegeven van alle aankoopfacturen met dit bedrag.